De Dubbelzinnigheid van het Einde

curator - Museum Tot Zover, Amsterdam

In een serie installaties onderzoekt Tania Theodorou (GR) de dubbelzinnige betekenis van het begrip ‘einde’. In haar werk is de dood niet nadrukkelijk aanwezig, maar figureert in een spel van subtiele verwijzingen. De verbanden die Theodorou legt tussen taal, populaire beeldcultuur, wetenschappelijke theorieën en funeralia brengen een gevoel van twijfel teweeg. Onze opvatting over het einde blijkt minder eenduidig dan gedacht.