Meneer G (2008)

curator - Museum Tot Zover, Amsterdam

De fotoserie “Meneer G” van Carolin Reichert (1979) en Claudi Kessels (1969) is een karakterschets van een eenzame dode. Reichert en Kessels combineren beeldfragmenten met driedimensionale objecten die zij aantroffen tijdens een huisbezoek samen met Bureau Uitvaarten van Gemeentewege Amsterdam. De serie is een hedendaags vanitas opgebouwd uit triviale objecten en citaten uit een persoonlijk leven, dat de onverbiddelijkheid van tijd en de kwetsbaarheid van menselijke relaties bloot legt.