This body that once was you

2020, i.s.m. Vibeke Mascini

De audio-installatie This body that once was you is een oefening in het sterven. Gezeten in een veld van fijn botstof – afkomstig uit menselijk bot – visualiseert de bezoeker zijn eigen dood. Babs Bakels en Vibeke Mascini (kunstenaar en schrijver) baseerden zich op The nine cemetery contemplations, een boeddhistische meditatie uit de Maha Satipatthana sutta, die zich specifiek richt op lichamelijke onthechting en doodsbewustzijn. Onder begeleiding van de Amerikaanse Zen-priester Joan Halifax ondergingen Bakels en Mascini de meditatie. Die begint met de zin “Je bent vandaag gestorven” en volgt het uiteenvallen van het lichaam in negen stadia, tot het moment waarop botten in stof opgaan en volledig oplossen in hun omgeving. 

Het ontbindingsproces wordt plastisch omschreven, maar wat gebeurt er op biologisch en moleculair niveau als ons lichaam uiteenvalt? Op welke manier keren we terug in de elementaire keten? Welke chemische processen vallen daarmee samen? Bakels en Mascini hebben wetenschappers en andere specialisten gevraagd om te reageren op de stadia van ontbinding zoals beschreven in de The nine cemetery contemplations.

This body that once was you is het resultaat van deze gesprekken: een intieme audio-ervaring beschikbaar voor één persoon. In een gesproken stream of conscience wordt de luisteraar begeleid van de laatste ademtocht naar de transformatie in glimmende kevers en flarden van DNA in het heelal.

Alle materie is vergankelijk, zowel wetenschappers, filosofen als boeddhisten zijn het daarover eens. In hoeverre hebben stervelingen deze gedachte geïnternaliseerd, omarmen wij de dood als vormend principe voor het leven? Reflecterend op de vraag “wat is dood” tekent zich in This body that once was you een realiteit af waarin de dood een tastbare plaats krijgt.


Audio installation. Sound recording of guided meditation, chair, 330grams of dust derived from human bone. Duration: 25 min.

image 1-4 by Ilya Rabinovich
image 5-8 by Vibeke Mascini (process documentation)