PUBLICATIES (selectie) 


Juridische grond’, nY, tijdschrift voor literatuur, kritiek & amusement, #50, 2023.

‘Laten we het juist minder over de dood hebben’, NRC, 16 april, 2022.

‘Tot op het bot verdeeld. De begraafplaats als blauwdruk van de samenleving’, De begraafplaats, 2020, p.8-11.

‘Woorddeodorant kan het rotten van ons vlees niet tegengaan’ NRC, 6 augustus 2019

Columnist ‘Dode Hoek’, De begraafplaats, 2019-2022. 

‘Het dode lichaam in drie artikelen’ in: Christine Borland & Brody Condon, Circles of Focus- The Fall Experiment, tent. cat. Den Haag (Stroom), Den Haag 2016, p.18-32.

‘If the ears ain’t listening, talk to the hand. The dead body as artist material in transgressive art’, Arr Idéhistorisk tidsskrift, nr. 2, 2016, p. 17-32.

‘Nieuwe wijn in oude zakken’, Brancheblad Uitvaartzorg, nr. 10 december, 2014, p.18-19.

Columnist, ‘Kijk op kunst’ voor maandelijks magazine Brancheblad Uitvaartzorg, 2012-2018.

‘Waarheen, waarvoor’ in: De dood leeft, tentoonstellingsmagazine, (Tropen Museum), Amsterdam 2011, p.62-65.

‘The Eyes of Gutete Emerita, Alfredo Jaar’ in: De dood leeft, tentoonstellingsmagazine, (Tropen Museum), Amsterdam 2011, p.96-97.

‘Gaat eeuwigheid voor ogenblik? Grasduinen door onsterfelijkheidsstrategieën en het grote niets’ in: Afterlife, Kunst over de eindbestemming, tent. cat. Amsterdam, (Museum Tot Zover), Amsterdam 2011, p.7-16.

‘Afterlife, een stukje paradijs op aarde’ in: Afterlife, Kunst over de eindbestemming, tent. cat. Amsterdam, (Museum Tot Zover), Amsterdam 2011, p.17-35.

Interview met Melanie Bonajo, One Question, Nine Possible Answers, Three Rooms, artists book, Berlin 2012.

‘Gelijk een bloem des velds’, Mister Motley, nr. 20 december/januari, 2008, p. 99-103.

‘Museum Tot Zover: een vertelling in vier thema’s’, i.s.m. G. Sluiter, in: De totstandkoming van een bijzonder museum, Den Haag 2007, p. 34-59. 

‘Chris Lebeau’ in: Magie en zakelijkheid, realistische tendensen in de Nederlandse schilderkunst tussen 1920 -1940, tent.cat. Arnhem, (Museum voor Moderne Kunst Arnhem), Zwolle 1999, p. 207-212.